Wesołych Świąt !!!

IMG_4951

Reklamy

mikołaj1

2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

herbert_zbigniew,,

Przeczytaj biogram Zbigniewa Herberta, a następnie na jego podstawie zaznacz prawidłową odpowiedź.
Biogram herbert-pdf

1. Wydarzenie historyczne, które odcisnęło piętno na Zbigniewie Herbercie, to:
a) oswobodzenie Krakowa
b) utrata pracy z powodów politycznych
c) zerwanie paktu Ribbentrop-Mołotow
d) lata sowieckiej i niemieckiej okupacji

2. Po oswobodzeniu Krakowa Zbigniew Herbert został studentem:
a) Akademii Sztuk Pięknych.
b) szkoły podchorążych.
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego.
d) Akademii Handlowej.

3. Zbigniew Herbert mógł opublikować swój pierwszy tomik poezji dopiero po:
a) podpisaniu Listu 34.
b) po ukończeniu studiów.
c) utworzeniu ruchu NSZZ „Solidarność”.
d) śmierci Stalina.

4. Pierwsze wiersze Herberta ukazywały się na łamach pisma:
a) „Dziś i jutro”.
b) „Słowo”.
c) „Tygodnik Powszechny”.
d) „Przegląd Kupiecki”.

5. Pierwszymi wydrukowanymi wierszami Herberta były:
a) Pan Cogito, Struna światła i Raport z oblężonego miasta.
b) Rovigo, Martwa natura z wędzidłem i Barbarzyńca w ogrodzie.
c) Elegia na odejście, Hermes, pies i gwiazda i Studium przedmiotu.
d) Niepokój, Pożegnanie września i Złoty środek.

6. Zbigniew Herbert nie otrzymał nagród:
a) PEN Clubu i Fundacji Studiów Polsko-Żydowskich.
b) J.G. Herdera i PEN Clubu.
c) im. N. Lenaua i Nobla.
d) im. N. Lenaua i PEN Clubu.

7. Zbigniew Herbert nie zajmował się pisaniem:
a) dramatów.
b) dużych form epickich.
c) poezji.
d) tekstów publicystycznych.

8. W latach 1958–1960 Herbert zwiedził:
a) Grecję, Hiszpanię, Portugalię i Włochy.
b) Anglię, Francję, Grecję i Włochy.
c) Francję, Grecję, Hiszpanię i Portugalię.
d) Anglię, Grecję, Hiszpanię i Portugalię.

9. Literaturę europejską Zbigniew Herbert wykładał na uniwersytecie w:
a) Los Angeles.
b) Wiedniu.
c) Krakowie.
d) Paryżu.

10. Od lat 60. Zbigniew Herbert przebywał głównie w Polsce.
a) prawda
b) fałsz

Źródło: http://www.gwo.pl

W zbiorach biblioteki szkolnej znajdują się wiersze Zbigniewa Herberta. Zapraszamy do czytania !