Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI
Zespołu Szkół Samochodowych


 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy
 4. Okres wypożyczania książek działu lektur i beletrystyki nie może przekroczyć trzech tygodni.
 5. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 7. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 8. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 9. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 11. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.
 12. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić tę samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 14. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 15. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed  odejściem rozliczają się z biblioteką.

REGULAMIN CZYTELNI
Zespołu Szkół Samochodowych


 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązani są do: wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni, pozostawienie legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza,
 3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 4. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 6. Książek, czasopism, oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.
 7. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenie uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 9. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.
 10. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.