O bibliotece

„Poinformowany jest ten, który wie, gdzie jest napisane to, czego nie wie.”
Thomas Franke


 

Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu funkcjonuje od 1954 roku. Jest dogodnie usytuowana na pierwszym piętrze budynku szkoły, zajmuje dwa pomieszczenie z wydzieloną czytelnią i multimedialnym centrum informacji. Pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne skaner, drukarka i kopiarkę.

Księgozbiór biblioteki to ponad 29 000 woluminów, skomputeryzowanych w systemie MOL. W skład księgozbioru wchodzi księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, albumy itp. Dużą część zbiorów stanowią lektury obowiązkowe, podręczniki szkolne i literatura popularno-naukowa.

Biblioteka prenumeruje czasopisma metodyczne oraz czasopisma nawiązujące dla specyfiki naszej szkoły, „Świat motocykli”, Auto Moto Serwis”, „Samochody specjalne, transport, technika, biznes”, „Biblioteka w szkole”, „Komputer”.

Zbiory biblioteki obejmują również dokumenty audiowizualne tj; filmy DVD przeznaczone do wykorzystania na lekcjach wychowawczych, płyty CD z różnymi programami edukacyjnymi, kasety magnetofonowe, oraz ekranizacje lektur szkolnych.

Biblioteka posiada także (zwłaszcza dla maturzystów) poradniki nt. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, informatory maturalne oraz bieżące informatory na wyższe uczelnie.

Reklamy