Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY
to wymienione w ustalonej kolejności dane o dokumencie, wyraźnie go charakteryzujące i pozwalające na odróżnienie od innych dokumentów.

LITERATURA PODMIOTU
czyli spis tekstów, które są analizowane i interpretowane – np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (reprodukcje obrazów, ilustracje), muzyczne, filmy.

LITERATURA PRZEDMIOTU
czyli spis dokumentów dotyczących tematu np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, opracowania, komentarze, analizy tekstów.


I. Opis bibliograficzny książki

Nazwisko i imię autora, tytuł, tom, wydanie, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numer znormalizowany ISBN.

przykład:

Książka jednotomowa
1. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, Muza SA, Warszawa 2002, ISBN 83-7319-274-3.
2. Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN 83-01-12849-6.

Książka dwutomowa
Sienkiewicz H., Potop, T.1, Prószyński i S-ka SA, Warszawa 1998, ISBN 83-7180-761-9.

Praca zbiorowa
Słownik terminów literackich, Red. Janusz Słowiński, Wyd. 2 posz. i popr., Ossolineum, Wrocław 1988, ISBN 83-04-01787-3.

 

II. Opis bibliograficzny fragmentu książki

Nazwisko i imię autora, tytuł, tom, wydanie, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numer znormalizowany ISBN, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.

przykład:

Książka
Mickiewicz A., Konrad Wallenrod, Zielona Sowa, Kraków 2006, ISBN 83-7389-571-X, s.52 – 59.

Opowiadanie
Borowski T., Opowiadania wybrane, Wyd. 3, PIW, Warszawa 1971, Pożegnanie z Marią, s. 7 – 43.

Wiersz
Słowacki J., Poezja, IBIS, Poznań 2010, ISBN 978-83-61482-12-3, Sonet, s.5.

III. Wzór opisu bibliograficznego artykułu prasowego

Nazwisko i imię autora, tytuł, skąd pochodzi artykuł, numer lub data wydania, numery stron.

przykład:
1. Machcewicz A., Kurier z Paryża, w: Newsweek, 49/2006, s.24-25.
2. Pawlicki J., Węgrzy szykują się na wielkie podwyżki, w: Gazeta Wyborcza, 20.12.2006, s.9.

IV. Wzór opisu bibliograficznego artykułu internetowego

Nazwisko i imię autora, tytuł, źródło

przykład:
Gąsiorowski P., SMS-owe problemy w święta i Nowy Rok,
http://www.interia.pl/telekomunikacja/wiadomosci/news/sms-ow-problemy-w-swieta-i-nowy-rok,849062
V. Wzór opisu bibliograficznego filmu

Tytuł, [rodzaj dokumentu], nazwisko i imię reżysera, nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika.

przykład:
Dekalog 4 [film] Reż. Kieślowski K., Telewizja Polska 1988, płyta CD-ROM.
VI. Wzór opisu bibliograficznego ilustracji – reprodukcji obrazu

Nazwisko i imię autora dzieła, tytuł dzieła, [oznaczenie rodzaju dokumentu], autor książki, w której zamieszczona jest ilustracja, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron, numery ilustracji.

przykład:
Mehoffer J., Dziwny ogród, [reprodukcja], w: Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 4, Ossolineum, Wrocław 1991, ISBN 83-04-03894-3, s. 488.