Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-13.
 2. Czytelnia szkolna jest nieczynna. Korzystanie z czasopism, urządzeń multimedialnych i katalogów nie będzie możliwe.
 3. Bibliotekarze, nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 4. Należy zachować bezpieczną odległości od rozmówcy i współpracowników. W bibliotece może przebywać wyłącznie jeden czytelnik. Pozostali oczekują na zewnątrz (w korytarzu szkolnym) zachowując wyznaczone odległości, minimum 1,5 metra.
 5. Wietrzenia pomieszczeń biblioteki będzie zapewnione w miarę możliwości.
 6. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł będą regularnie czyszczone po każdym czytelniku.
 7. Uczniowie nie powinni przekraczać wyznaczonych linii, oznakowań na podłodze i zachować odstęp czasowy po wyjściu poprzedniego czytelnika w celu dezynfekcji powierzchni wspólnych.
 8. Przyjęte książki zostaną odłożone na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 9. Obsługa czytelnika zostanie ograniczona do minimum, tj. do zwrotów i wydania wcześniej zamówionych książek np. poprzez dziennik elektroniczny lub program mol net+.
 10. Zwracane książki można umieszczać w pudle z napisem „zwrot książek”, które znajduje się w holu przed biblioteką.
 11. Wychowawca powiadamia uczniów przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek.
 12. W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń można kontaktować się z nauczycielami bibliotekarzami poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszam do wirtualnych podróży

Najpiękniejsze atrakcje turystyczne świata. Możesz odwiedzić wirtualnie, bez wychodzenia z domu!

Polecam Machu Picchu  XV-wieczne miasto Inków znajdujące się w Peru. Ogrody, tarasy, fontanny i pałace tworzą niesamowity pejzaż. Kompleks ten był niegdyś zamieszkały przez 1500 osób i był miejscem kultu. Obecnie jest rezerwatem wpisanym na listę UNESCO.

maczu

Wirtualna podróż: https://www.airpano.com/360photo/Machu-Picchu-Peru/

Więcej na stronie internetowej budowle.pl