Załącznik nr 2 do procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej od 1 września 2020r. zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, i MEN.

1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 17.30.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
3. Bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie powinni przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: stosować maseczki i płyn dezynfekujący.
4. Wietrzenie pomieszczeń biblioteki będzie zapewnione w czasie przerwy w obsłudze czytelników.
5. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł będą regularnie czyszczone po każdym czytelniku.
6. Należy zachować bezpieczną odległość (1,5 m) od rozmówcy i współpracowników.
7. W punkcie obsługi czytelnika mogą przebywać 2 osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Pozostali oczekują na zewnątrz (w korytarzu szkolnym) zachowując wyznaczone odległości, minimum 1,5 metra.
8. W czytelni jednocześnie może przebywać max. 14 osób.
9. Korzystanie z czasopism, urządzeń multimedialnych i katalogów nie będzie możliwe. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
10. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników zostaną odłożone na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia 2 – dniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece
11. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną: poprzez dziennik elektroniczny lub program Mol Net+.
12. Na stronie internetowej biblioteki szkolnej są umieszczone recenzje książek, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek.

Tydzień Zakazanych Książek w bibliotece szkolnej

Akcja ma zwrócić uwagę na kwestie wolności słowa, cenzurę i zakazywanie publikacji. Tydzień Zakazanych Książek to okazja do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, do czytania książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej itd.

ARCHIPELAG GUŁAG / Aleksandr Sołżenicyn Z powodu powieści autor został aresztowany, pozbawiony radzieckiego obywatelstwa i skazany na wygnanie. Książka była zakazana w ZSRR do 1980 r. z powodów politycznych. Jednak w 2009 r. dodano ją do listy lektur w szkołach średnich.

BUSZUJĄCY W ZBOŻU / Jerome David Salinger Książka wzbudza kontrowersje z powodu wulgarnego języka, nawiązań seksualnych, dewaluacji wartości rodziny, promocji alkoholu, papierosów i rozwiązłości.

DEKAMERON / Giovanni Boccaccio Znalazła się na rzymskim indeksie w 1559 r., zakaz potwierdzono 5 lat później. Utwór zakazany w USA przez dziesięciolecia na podstawie dokumentu „Federal Anti-Obscenity Act” (1873). W 1954 r. trafił na czarną listę National Organization of Decent Literature za obsceniczność, wulgarność, lubieżność i brak przyzwoitości.

FOLWARK ZWIERZĘCY / George Orwell Do końca lat 80. XX w. książka była zakazana przez polską cenzurę, ponieważ przedstawiała ustrój totalitarny, nawiązując do rosyjskich władz. Pierwsze oficjalne polskich wydanie ukazało się dopiero w 1988 r., mimo to od końca lat 70. powieść cieszyła się dużym zainteresowaniem i krążyła w drugim obiegu.

KANDYD / Voltaire Książka w wielu krajach była zakazywana – oskarżano ją o bluźnierstwo, podburzanie do niepokojów politycznych i antyintelektualizm.

PARAGRAF 22 / Joseph Heller Książka zakazana za obraźliwy język. Książkę próbowano usunąć ze szkół m.in. z powodu ukazania kobiet w obraźliwy sposób.

ROK 1984 / George Orwell Była zakazywana wielokrotnie za treść komunistyczną i odniesienia o charakterze seksualnym.

Wielka Zbiórka Książek

Ponownie ruszamy z Wielką Zbiórką Książek 2020. Do 11 października w bibliotece szkolnej zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 roku. Nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie. Zebrane książki trafią do szpitali, hospicjów, domów opieki itp. Szczegóły na plakatach.

Narodowe Czytanie 2020

Dziś czytamy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Zapraszamy do wysłychania fragmentu „Balladyny”, czytanej przez uczniów klasy IIIE i IVF (link do nagrania)

Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-13.
 2. Czytelnia szkolna jest nieczynna. Korzystanie z czasopism, urządzeń multimedialnych i katalogów nie będzie możliwe.
 3. Bibliotekarze, nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 4. Należy zachować bezpieczną odległości od rozmówcy i współpracowników. W bibliotece może przebywać wyłącznie jeden czytelnik. Pozostali oczekują na zewnątrz (w korytarzu szkolnym) zachowując wyznaczone odległości, minimum 1,5 metra.
 5. Wietrzenia pomieszczeń biblioteki będzie zapewnione w miarę możliwości.
 6. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł będą regularnie czyszczone po każdym czytelniku.
 7. Uczniowie nie powinni przekraczać wyznaczonych linii, oznakowań na podłodze i zachować odstęp czasowy po wyjściu poprzedniego czytelnika w celu dezynfekcji powierzchni wspólnych.
 8. Przyjęte książki zostaną odłożone na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 9. Obsługa czytelnika zostanie ograniczona do minimum, tj. do zwrotów i wydania wcześniej zamówionych książek np. poprzez dziennik elektroniczny lub program mol net+.
 10. Zwracane książki można umieszczać w pudle z napisem „zwrot książek”, które znajduje się w holu przed biblioteką.
 11. Wychowawca powiadamia uczniów przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek.
 12. W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń można kontaktować się z nauczycielami bibliotekarzami poprzez dziennik elektroniczny.